Lai saņemtu piedāvājumu, pievienojiet produktus.

Aizpildiet un nosūtiet kontaktformu pie “Cenu pieprasījums”

Saņemiet piedāvājumu!

 

VBG760 (57ø mm) sakabe

Kategorija:

Manuālā vadība. 57mm pirksts.

Sakabe pieejama arī ar AM un PA gaisa vadību.