Lai saņemtu piedāvājumu, pievienojiet produktus.

Aizpildiet un nosūtiet kontaktformu pie “Cenu pieprasījums”

Saņemiet piedāvājumu!

 

Parker VP-1 130 variablais eļļas sūknis (LS)

Augstas ražības mainīgās eļļas plūsmas sūknis piemērots manipulatoriem ar LS dalītāju.